Excel funkcja „suma” – SUMA()

  • Post author:
  • Post category:Excel

Opis

Funkcja SUMA() w programie Excel służy do dodawania wartości liczbowych w wybranych komórkach lub we wskazanym zakresie komórek. Jest to jedna z najczęściej używanych funkcji arkusza kalkulacyjnego, umożliwiająca szybkie obliczanie sumy wartości.

Funkcja SUMA() dodaje wszystkie liczby w danym zakresie komórek, co pozwala użytkownikowi na efektywne obliczanie sumy wielu wartości. Zakres może być jednym obszarem komórek lub zestawem obszarów, które chcemy zsumować.

Składnia

=SUMA(liczba1;[liczba2];...)
  • Liczba1;[Liczba2];… – to wskazane poszczególne komórki lub obszar komórek, które chcemy zsumować. Może to być pojedyncza komórka, zakres komórek lub zestaw różnych zakresów komórek, oddzielonych przecinkiem.

Przykłady użycia

Wariant 1.

W celu zsumowania, jako argumenty funkcji SUMA(), podajemy konkretne liczby, przedzielone średnikami.

excel funkcja suma

Wariant 2.

Jako argumenty funkcji SUMA() wskazujemy konkretne komórki w arkuszu w celu zsumowania. Każdą komórkę oddzielamy znakiem średnika.

excel funkcja suma

Wariant 3.

W argumencie funkcji SUMA() wskazujemy zakres komórek do zsumowania.

exel funkcja suma