Jak uruchomić edytor Power Query z poziomu program Excel?

Aby uruchomić Power Query z poziomu programu Excel, wykonaj następujące kroki:

  • Przejdź do zakładki Dane.
  • Kliknij w pozycję Pobierz dane (rozwiniesz listę dostępnych opcji).
  • Wybierz pozycję Uruchom edytora dodatku Power Query.

Poniżej widok ogólny okna Edytor Power Query.

Zrzuty ekranowe w tym artykule pochodzą z wersji Excel 2021.