Excel funkcja „złącz teksty” – ZŁĄCZ.TEKSTY()

Opis

Funkcja ZŁĄCZ.TEKSTY w programie Microsoft Excel służy do łączenia wielu tekstów w jedną wartość tekstową. Pozwala na połączenie tekstów z różnych komórek lub podania tekstu bezpośrednio jako argumentów funkcji.

Składnia

ZŁĄCZ.TEKSTY(tekst1; [tekst2]; ...)
  • tekst1, tekst2, … : To argumenty, które chcesz połączyć w jedną wartość tekstową. Mogą to być teksty podane bezpośrednio lub odwołania do komórek zawierających tekst.

Przykład użycia


Złącz teksty wpisując je bezpośrednio jako argumenty funkcji ZŁĄCZ.TEKSTY()

=ZŁĄCZ.TEKSTY("Witaj" ; "świecie")

Powyższy przykład zwróci tekst „Witajświecie”, ponieważ oba teksty zostały połączone ze sobą.
Jeśli pomiędzy poszczególnymi wyrazami miałaby się znaleźć spacja to trzeba ją dodać na końcu pierwszego wyrazu, na początku drugiego wyrazu lub dodać trzeci parametr w środku reprezentujący samą spację, jak poniżej.

=ZŁĄCZ.TEKSTY("Witaj" ; " " ; "świecie")

Połącz teksty z kolumn A i B. Wstaw dodatkowy tekst w celu uzyskania całego zdania.

ZŁĄCZ.TEKSTY(A1; " ma "; B1)
  • W tym przykładzie, jeśli w komórce A1 znajduje się tekst „Ala”, a w komórce B1 znajduje się tekst „kot”, funkcja zwróci tekst „Ala to kot”, łącząc zawartość obu komórek z podanymi wyrażeniami.

Jeśli chcesz wejść w tryb edycji formuły kliknij 2x w komórkę która zawiera interesującą Cię formułę.

Funkcja ZŁĄCZ.TEKSTY() jest przydatna, gdy chcesz połączyć różne teksty w jedną wartość tekstową, co umożliwia łatwiejsze zarządzanie danymi w arkuszu kalkulacyjnym.