Excel funkcja „jeżeli błąd” – JEŻELI.BŁĄD()

Opis funkcji JEŻELI.BŁĄD()

Jak już pewnie wiesz funkcje lub formuły w Excelu mogą zwracać błąd i jest to jak najbardziej poprawne działanie tych funkcji/formuł. Funkcja JEŻELI.BŁĄD() pozwala obsłużyć te błędy. Przykładem może tutaj być np. błędy w obliczeniach matematycznych czy działanie funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO() w momencie nie znalezienia szukanej wartości.

Składnia funkcji JEŻELI.BŁĄD()

JEŻELI.BŁĄD(wartość; wartość_jeżeli_błąd)
  • wartość – to wyrażenie lub formuła, którą chcesz przetestować pod kątem błędów.
  • wartość_jeżeli_błąd – wartość, która ma zostać zwrócona, jeśli wartość testowana zwróci błąd.

Przykłady użycia funkcji JEŻELI.BŁĄD()

[1] Błąd w obliczeniach polegający na dzieleniu przez „0”

Nasz zestaw startowy poniżej.

Nasze zadanie polega na wykonaniu prostego obliczenia matematycznego polegającego na podzieleniu liczby z kolumny A przez liczbę z kolumny B w jednym wierszy. Nową formułę umieść w kolumnie D.

Nasza formuła przybierze postać:

=JEŻELI.BŁĄD(A1/B1; "Błąd obliczenia")

W powyższym przykładzie, funkcja JEŻELI.BŁĄD() próbuje podzielić wartość w komórce A1 przez wartość w komórce B1.

  • Jeśli podczas tego obliczenia wystąpi błąd (np. próba dzielenia przez zero), funkcja zwróci tekst „Błąd obliczenia”.
  • Jeśli obliczenie przebiegnie pomyślnie bez błędów, zostanie zwrócona wynikowa wartość obliczenia.

Funkcja JEŻELI.BŁĄD() jest przydatna do obsługi sytuacji, gdy formuła może zwrócić błąd, umożliwiając bardziej kontrolowane przetwarzanie danych w arkuszu kalkulacyjnym.